Oh no!

by stilhedfoerstorm

Det traadloese i vores ellers topfede lejlighed er nede og har vaeret det i et par dage. Det var ikke planen jo! Soede Cea er helt faerdig over manglende internet. Han lever jo af det skidt. Vi har snakket om, at det sikkert er en god oevelse for os begge at vaere uden internet i noget tid. Men det er mest noget vi snakker om for sjov og fordi vi foeler os noedsaget til det. Vi savner det begge to en del.

Men manglende internet goer det jo alt andet lige ogsaa noget mere kompliceret at skrive ligesaa mange spaendende blogindlaeg som jeg gerne ville. Stilhedfoerstorm som rejseblog is not really happening. Staar lige nu i applestoren paa 5th Avenue og skriver (billedet er ogsaa taget her). Og udover at det er ret blaeret, saa krydser vi fingre for at nettet snart er up and running igen, saa jeg igen kan skrive ae, oe og aa.

Jeg smutter igen, foer en af de mange mange blaa maend kommer og hiver mig vaek fra Mac’en.

Hugs!